Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als je als consument, bedrijf of instelling (Klant) een aankoop doet bij Stapel op Kunst of in de webshop van Stapel op Kunst op de website stapelopkunst.nl (Website).
De Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website en kunnen per e-mail op eerste verzoek van de Klant worden toegestuurd.  
1.2 De Website en alle inhoud op de Website is eigendom van Stapel op Kunst en beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, net als al het werk van Stapel op Kunst. Het kopiëren en/of zonder toestemming van Stapel op Kunst gebruiken van het voormelde inhoud en het werk van Stapel op Kunst is niet toegestaan.

2. HET AANBOD

2.1 Het aanbod van Stapel op Kunst is vrijblijvend. Stapel op Kunst is gerechtigd het aanbod te wijzigen.
2.2 Alle afbeeldingen op de Website en in de webshop zijn zorgvuldig en zo waarheidsgetrouw mogelijk gepubliceerd. Dit is geen garantie dat de afbeelding een exacte weergave is van het werk.  
2.3 Een kennelijke vergissing of fout in het aanbod bindt Stapel op Kunst niet.
2.4 Stapel op Kunst is niet aansprakelijk voor fouten op de Website en in de webshop. Stapel op Kunst heeft het recht informatie te wijzigen en te actualiseren, en fouten te corrigeren.
Doet de Klant een aankoop op basis van een fout op de Website of in de webshop, dan informeert Stapel op Kunst de Klant zo snel mogelijk en heeft de Klant het recht de aankoop te ontbinden.

3. OVEREENKOMST

3.1 Door de aankoop via de Website of in de webshop sluiten de Klant en Stapel op Kunst een overeenkomst en accepteert de Klant de Algemene Voorwaarden. De aankoop is de bevestiging dat de Klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.
3.2 De overeenkomst komt pas tot stand nadat Stapel op Kunst de aankoop heeft bevestigd.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1 De prijs van het werk is vermeld op de Website of in de webshop, in Euro’s inclusief btw, exclusief verzendkosten.
4.2 De betaalmogelijkheden zijn vermeld op de Website en in de webshop. Stapel op Kunst heeft het recht de betaalmethode die de Klant bij de aankoop selecteerde, voorafgaand aan de levering te wijzigen als die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

5. LEVERING

5.1 Stapel op Kunst voert met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de overeenkomst uit. Stapel op Kunst levert de aankoop binnen de op de Website of in de webshop aangegeven termijn, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk is overeengekomen.
Voor schilderijen en andere unica gelden de levertermijn die met de Klant is overeengekomen.
5.2 Voorziet Stapel op Kunst dat de levertermijn niet kan worden nagekomen, dan neemt Stapel op Kunst contact op met de Klant en spant Stapel op Kunst zich in de overeenkomst na te komen.
Gaat de levering langer dan 15 werkdagen duren, dan kan de Klant de aankoop te annuleren in welk geval Stapel op Kunst de aankoopprijs terugbetaalt zonder dat een recht op aanvullende schadevergoeding ontstaat.
5.3 Stapel op Kunst is niet aansprakelijk voor een vertraagde levering die is veroorzaakt door derden of omstandigheden waar Stapel op Kunst geen invloed op heeft.

6. HERROEPINGSRECHT

6.1 Na ontvangst van de aankoop kan de Klant de aankoop zonder opgave van redenen binnen 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de aankoop.
Voor de Klant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het herroepingsrecht niet.
6.2 Maakt de Klant gebruik van het herroepingsrecht, dan meldt de Klant dit aan Stapel op Kunst en stuurt de Klant de aankoop in de originele staat en verpakking terug naar Stapel op Kunst volgens de instructies van Stapel op Kunst.
6.3 Voor door Stapel op Kunst gemaakte schilderijen en andere unica geldt het herroepingsrecht niet. Deze werken zijn maatwerk en in opdracht van en exclusief voor de Klant door Stapel op Kunst gemaakt.

7. GARANTIE EN KLACHTEN

7.1 Stapel op Kunst garandeert dat aankoop voldoet aan de overeenkomst.
7.2 Gebreken of verkeerd geleverde producten meldt de Klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aankoop per e-mail aan Stapel op Kunst.

8. WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 De geldende Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.
8.2 Stapel op Kunst heeft het recht de Algemene Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het moment waarop de Klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Stapel op Kunst streeft er naar geschillen altijd eerst in goed overleg op te lossen.
9.2 Op overeenkomsten tussen de Klant en Stapel op Kunst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is in geschillen uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd, ook als de Klant niet in Nederland woont.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt op: 1 juni 2020.

Stapel op Kunst is onderdeel van Catchy Design
KvK 27334534 | BTW ID NL002037777B64

Contact: Petra van der Lem
+31 6 24 63 83 29 | petravdlem@catchy-design.nl
Sardinië 197 – NL-2721HC Zoetermeer