Disclaimer

Deze site is ontworpen en ontwikkeld door Petra van der Lem voor Stapel op Kunst. Ik streef naar actuele en correcte informatie op deze site, maar desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Stapel op Kunst | Petra van der Lem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Ik heb geen invloed op de inhoud van websites van derden. Ik distantieer mij van het materiaal van alle internetpagina’s van derden, zelfs als er links naar deze externe sites zijn. Ik beantwoord graag alle vragen over het kopen, publiceren of licenseren van mijn werk.

Alle afbeeldingen, kunstwerken en inhoud op deze website zijn het exclusieve intellectuele eigendom van Petra van der Lem. Er rust copyright op, zelfs nadat een aankoop is gedaan. De afbeeldingen, kunstwerken en inhoud op deze site mogen niet worden gekopieerd of gebruikt voor persoonlijk of professioneel gewin zonder schriftelijke toestemming van de kunstenaar.

This site is designed and developed by Petra van der Lem for Stapel op Kunst. I strive for up-to-date and correct information on this site, but nevertheless the possibility exists that certain information is incomplete, outdated or no longer correct. Stapel op Kunst | Petra van der Lem accepts no liability for damages resulting from inaccuracies and/or outdated information. I have no influence on the content of third party websites. I dissociate myself from the material of all third party websites, even if there are links to these external sites. I am happy to answer any questions about buying, publishing or licensing my work.

All images, artwork and content on this website are the exclusive intellectual property of Petra van der Lem. They are subject to copyright, even after a purchase has been made. The images, artwork and content on this site may not be copied or used for personal or professional gain without written permission from the artist.

Stapel op Kunst is onderdeel van Catchy Design en staat als zodanig als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Stapel op Kunst | Petra van der Lem

Vestigingsadres:
Sardinië 197, NL-2721 HC Zoetermeer

Telefoonnummer:
+31 6 24 63 83 29

E-mailadres:
info@stapelopkunst.nl

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 10 uur tot 16 uur

Inschrijvingen t.n.v. Catchy Design
KvK-nummer: 27334534
BTW-ID: NL002037777B64

© 2021 Stapel op Kunst | Petra van der Lem – All rights reserved.